Начало Реклама

Реклама

Цени и технически изисквания за ПР публикации
в Sofiaoblast.bg

Цени за ПР публикации

Новина/Събитие – 100,00 лв.
Интервю – 150,00 лв.
Рекламен банер – 100,00 лв. за бр. на месец

Политически кампании +50%

Посочените цени са без включено ДДС.

Срок за подаване на ПР материалите – минимум 24 часа преди публикацията.

Материалите се публикуват задължително след преглед и одобрение от страна на редак- цията. При необходимост се коригират и се връщат за одобрение от страна на Клиента.

Технически изисквания:
• Препоръчителна дължина на текста – 2000- 3000 символа.
• Препоръчителна дължина на заглавието – до 70 символа.

• Снимки – 1 водеща и до 10 бр. в съдържанието. Предоставят се във формат jpg или png с гарантиран произход и авторски права.

• Размер на водещата снимка:

Забележка:

1. Клиентът декларира и гарантира, че е уредил всички права върху текстовете и снимките, които са подадени за публикуване в Sofiaoblast.bg, вкл. авторски и сродни права, права на интелектуална собственост и др. В случай на претенции на трети страни към Sofiaoblast.bg за нарушени авторски и сродни права, лични права, права на интелектуалната собственост и пр. чрез публикуван ПР материал, предоставен от клиента, то Клиентът се задължава да ги удовлетвори изцяло, ако се окажат основателни.

2.Sofiaoblast.bg има право да откаже публикации, които не отговарят на техническите изисквания като съдържание, произход или оформление или противоречат на закони и нормативни актове.