Начало България ЛЕКАРИТЕ ОТ МАЙЧИН ДОМ ЗАСТАНАХА ЗАД ДИРЕКТОРА НА БОЛНИЦАТА

ЛЕКАРИТЕ ОТ МАЙЧИН ДОМ ЗАСТАНАХА ЗАД ДИРЕКТОРА НА БОЛНИЦАТА

424
0

Директори на клиники, акушери и пациенти изразиха своето възмущение от лъжите и манипулациите, които се разпространяват в публичното пространство по адрес на болницата и ръководството ѝ. 

Началниците на водещи клиники в болницата опровергаха изнесената информация за нередности и конфликт в болницата и подкрепиха директора на болницата проф. Иван Костов.

„Допълнителното материално стимулиране не зависи от изпълнителния директор на болницата. Тези средства се разпределят, съгласно вътрешно споразумение между екипа на клиниката, в който участват ръководителят на клиниката, лекари и акушери“, заяви д-р Веселин Дяволов и допълни, че за него това, което се случва е изключително некоректно и унизително за всички лекари, които се опитват да си вършат работата.

„Възмутена съм от натиска на малка група хора към целия персонал на болницата“, каза проф. Боряна Слънчева, началник на Клиниката по неонатология. В подкрепа към началника се присъединиха и редица други лекари в лицето на Проф. Димитров, Проф. Асен Николов, Доц. Кържин, Доц. Рачев, Доц. Тюфекчиева, Доц Юнокова, д-р Валентин Иванов, д-р Валери Иванов, д-р Сергей Славов, д-р Диков, д-р Хранов и десетки други. 

Във връзка с доходите на изпълнителния директор от икономическия отдел на болницата оповестиха, че в изнесените данни от протокола на Медицински надзор има допусната техническа грешка. Съгласно указанията от МД за 2020г., 2021г., 2022г. и първото полугодие на 2023г. доходите на изпълнителния директор на АГ Майчин дом са 748 317лв., което е 3 пъти по-малко от тиражираната информация.

Опроверга се и твърдението, че роботизираната система, с която разполага Майчин дом, е достъпна само за проф. Костов.

Работата с робота Да Винчи“ е сложен процес, който изисква обучение и сертифициране на колегите, които могат да работят с него. Фирмата производител контролира операциите и резултата от тях. Това е причината не всеки да може да оперира с него, но е много далеч от истината, че само директора оперира с нея д-р Елиан Рачев, началник на Трета гинекологична клиника.

„Усилията на професор Костов преди 3 години доведоха до въвеждането на тази нова технология в Майчин дом“, допълни доц. Рачев.

На брифинга присъстваха повече от 20 пациентки, които дойдоха да подкрепят болницата, проф. Костов и авторитета на лекарите, които работят там.

С лична позиция излезе и изпълнителният директор на Майчин дом проф. Иван Костов:

В последните месеци срещу ръководството на „Майчин дом“ и лично срещу мен като изпълнителен директор на болницата се води безпрецедентна кампания, с разпространяване на откровени клевети и манипулирани данни.

Не знаем кои са двигателите на тази очерняща кампания, но най-активните и яростни нейни говорители са д-р Алън Начев – отговорник на операционния блок на II-ра гинекологична клиника, неговата близка д-р Весела Карамишева, д-р Елена Георгиева, бивш временно изпълняващ длъжността началник на клиниката по анестезиология и реанимация.

Първата от разпространяваните лъжи е, че за 3 години и половина (от началото на 2020 до юни 2023 г.) съм „получил като заплата от болницата сумата от 1 608 297 млн. лв.“. Това твърдение, препечатано и в някои медии, категорично не отговаря на истината. Истината, описана във всички одити, е, че тези приходи са ДВА ПЪТИ по-малко*. Това е отразено и в данъчните ми декларации, които подавам всяка година, както и в декларациите ми до КПКОНПИ.

Заплатата ми като директор на СБАЛАГ „Майчин дом“ е 5 706 лв. месечно за 2020 г., 6 439 лв. месечно за 2021 г., 6 897 лв. месечно през 2022 г. и 9 425 лв. месечно през 2023 г. Това е заплатата на директора на „Майчин дом“. Тя се определя по правилата, описани в Закона за публичните предприятия, а стойностна на формиращата сумата бална единица се определя с решения на министерство на здравеопазването. Общата сума от заплата като директор, която съм получил за тези 3 години и половина е малко над 285 хил. лв.

От 2017 г., когато станах изпълнителен директор на „Майчин дом“, до момента не съм прекъснал лекарската си практика и продължавам да оперирам и да преглеждам. През това време успях да привлека и всички свои пациенти към болница „Майчин дом“ и медицинския й център. Допълнителните доходи, които имам от „Майчин дом“, са доходи от извършени прегледи, консултации и операции. Те категорично не са част от заплатата ми като изпълнителен директор, а се формират изцяло от работата ми като лекар и според броя реално извършени медицински услуги всеки месец.

Всичко това е документирано в извършените множество проверки в последната година от звено „Вътрешен одит“ и Агенция „Медицински надзор“ към Министерство на здравеопазването. Само през м. август на 2023 г. са извършени 5 проверки от звено „Вътрешен одит“ и 4 на агенция „Медицински надзор“ към Министерство на здравеопазването. Разпределянето на средства от немедицински приходи в болницата, се е извършвало съгласно заварена стара заповед на предходен изпълнителния директор, от 10.07.2016 г. Тази наследена практика е прекратена от момента, в който получихме информация от проверката на звено „Вътрешен одит“.

Втората разпространява лъжа е, че допълнителното възнаграждение на лекарите и медицинските сестри в „Майчин дом“, т.нар. ДМС, се определя еднолично от мен. Допълнителните възнаграждения на медицинския персонал се определят от преките ръководители на служителите (началници на клиники, старши акушерки). Този механизъм на разпределение, част от Вътрешните правила за работната заплата, многократно е разясняван, но манипулация продължава да се разпространява.

Благодаря на колегите ми в болницата, които през последните 5 месеца застанаха зад мен, както и на Медицинския съвет на болницата, това са началниците на всички клиники, които излязоха с обща декларация в подкрепа на ръководството.

Постигнатите резултати от целия екип на „Майчин дом“ са красноречиви. През последните години увеличихме с 60% приходите на болницата, а приходите на медицинския център към болницата са увеличени 4 пъти за 6 години. Всяка от тези години завършваме на печалба и поетапно намаляваме заварената натрупана загуба към декември 2016 г. от предходни години. Откакто съм директор на „Майчин дом“ успяхме да погасим всички стари кредити към финансови институции и задължения към персонала (защото и такива имаше) за натрупан извънреден труд.

Категорична лъжа е и твърдението, че „Майчин дом“ не е постигнала определените възнаграждения на лекари и сестри по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Напротив, „Майчин дом“ е една от малкото държавни и общински болници, които достигнаха договореното ниво на възнаграждения по ОКТД. За периода 2017-2022 г. основните заплати на медицинския персонал – лекари и акушерки са увеличени със 100%.

Следващата лъжа е, че възнагражденията за „избор на екип“ на двама специализанти от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е било спряно, след като са се включили в протест срещу ръководството. Категорична лъжа. В Наредбата за правото на достъп до медицинска помощ еднозначно е записано, че в „избора на екип“ участват само лекари със специалност. По тази причина всичките 20 специализанти в болницата нямат право да участват в избор на екип и не получават възнаграждения по този критерий. Това ограничение съгласно Наредбата е задължително за всички болници.

Лъжа са и твърденията на д-р Георгиева, че е била уволнена, защото е писала доклади до мен. Тя беше освободена като временно изпълняващ длъжността началник на клиниката по анестезиология и реанимация и отказа преназначаване като лекар. Д-р Георгиева не отговаря на законовите изисквания да бъде началник на клиника в университетска болница, защото не е хабилитирано лице. Това е изискване на закона, а не своеволие на директора.
Една от „любимите“ лъжи е начинът на работа с апарата за роботизирана хирургия „Да Винчи“.

Гордея се с това, че бях част от решението за закупуване на най-модерния апарат за роботизирана хирургия за най-голямата държавна АГ-болница. Убеден съм, че държавните болници трябва да са конкурентни на частните и да предоставяме на много по-широк кръг от пациенти услуга на световно медицинско ниво. Три са държавните болници, които развиват роботизирана хирургия към момента, а частните са над два пъти повече. Всеки може да провери по колко сертифицирани екипа има всяка от тези болници.

Единственият начин лекар да получи сертификат за конзолен хирург (това е хирургът, който оперира с робота) е да премине през серия от обучения – да притежава сертификат за лапароскопска хирургия, да направи поне 30 асистенции в роботизирани операции и чак след това да бъде обучен и проверен от фирмата „Интуитив Сърджикал“, която дава съгласието си за получаване на сертификат за работа с „Да Винчи“. Това е и единственият сертификат, който се признава от НЗОК в България. В държавата ни към момента има около 15 сертифицирани хирурзи-гинеколози. Аз лично получих сертификат през ноември 2018 г. и то след години на асистенции, 4 обучения в САЩ и финално в Гент и Страсбург, които съм финансирал лично.

В момента държавната болница „Майчин дом“ разполага с 2 лекарски екипа по роботизирана хирургия и обучаваме трети. Излишно е да казвам, че нито един от лекарите, които разпространяват клеветите за работата с „Да Винчи“ не е заявил официално желание да премине през сериозния цикъл на обучение. Личното ми мнение е, че роботизираната хирургия е част от бъдещето на медицината, защото осигурява много по-голяма прецизност и е в пъти по-щадящ здравето на пациентите метод.

По отношение на договора с фирма „Медикард“ и внушенията за някакъв имагинерен конфликт на интереси пояснявам: към момента фирма „Медикард“ има договор с болница „Майчин дом“ за 1 790 лв. за доставка на хирургични конци с производител Peters Surgical от ноември 2021 г. до ноември 2023 г. По договор конците се доставят само при заявка от операционен блок и тогава се заплащат – изпълнението за тези 21 месеца е 280 лв. Тази позиция представлява 0,8% от общото количество конци, които поръчваме.

През 2019 г. фирма „Медикард“ е спечелила позицията за доставка на хирургични конци от производителя B. Braun Surgical SA – на стойност 58 хил. лв. за две години. Оценката е по критерия цена – качество в съотношение 70:30, което показва, че всякакви внушения за манипулация са нездрава фантазия. Извън горното, „Медикард“ е един от големите доставчици на медицински консумативи в България и с нея работят огромен процент от болниците в България. Годишно фирмата доставя на държавни болници медицински изделия за над 5 млн. лв. по публично достъпни данни в Агенцията за обществени поръчки.

По отношение на сигналите за конфликт на интереси, подадени от д-р Елена Георгиева – единственият компетентен орган, който очаквам да се произнесе, е сезираната КПКОНПИ.

Проверка по всички твърдения, които се разпространяват, извършва и прокуратурата. Ето защо на този етап не бих изнасял повече факти и обстоятелства. Вярвам, че органите на прокуратурата и полицията, ще си свършат работата и ще установят, че от мен няма допуснати нарушения и дейността ми е в интерес на болницата и пациентите.
Убедено мога да заявя, че към момента съм най-проверяваният лекар в България.

За клеветите вече съм завел дела срещу д-р Начев и д-р Георгиева. Сигналите срещу д-р Начев за изписване на т.нар. „кухи операционни сетове“, получени и подкрепени с документи от болничната аптека, също ще бъдат предадени за проверка към разследващите органи. В сигнала има основателни съмнения за злоупотреби, тъй като е практически невъзможно операционен сет (еднократни инструменти и материали) да се изписва от аптека след като е извършена оперативната интервенция.

През 2017 г., когато станах директор, прекратих практиката да се ползва за частен кабинет такъв в болницата срещу символичен наем. Това са договори без търг, с определена наемна цена, в която влизаха и медицинските консумативи, тока, водата и отоплението. Д-р Начев и д-р Карамишева години наред бяха ползвали с такива договори най-добре оборудвания кабинет в болницата за наем между 50 и 100 лв.

Очернящата кампания срещу мен и цялото ръководство на „Майчин дом“ мина всякакви граници. Дали целта е овладяване на една вече финансово стабилна и отлично работеща болница, можем да гадаем.

През последните седмици „през“ няколко човека трябваше да бъда „предупреден“ или „уведомен“, че съм следен и записван. Не знам каква реакция се очакваше от мен на това „предупреждение“. Вероятно да замълча и да се откажа, след като кампанията по очернянето ми е прераснала в акция по заплашване. Вярвам, че живеем в правова държава и подобно поведение е недопустимо.

Благодаря на стотиците пациенти, които в последните месеци ми пишат и се обаждат с думи за подкрепа и кураж. Благодаря и на колегите до мен! Ние с тях сме водили битката за живот, а това е най-голямата битка!


There is no ads to display, Please add some