Начало България Днес приключи събитието за ,,мултипликация за проектните резултати и трансфер на...

Днес приключи събитието за
,,мултипликация за проектните резултати и трансфер на добри практики в България”

469
0

Днес приключи „Събитие за мултипликация за проектните резултати и трансфер на добри практики в България“, което се проведе в хотел Балкан, гр. София в рамките на проект „Насърчаване на социалното включване чрез иновативни методи в младежката работа“, договор № 2020-2-BG01-KA205-079598, съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, който се изпълнява от Асоциация за социална солидарност и просперитет (България) в партньорство с Omilos UNESCO (Гърция).
В събитието взеха участие представители на различни, свързани с младежката работа сектори сред които представители на секторите училищно образование, университетско образование, представители на институции, НПО, работещи с млади хора и на социални услуги, работещи с млади хора. В рамките на интерактивни презентации бяха представени всички разработени по проекта интелектуални продукти, като основен фокус на обсъжданията беше поставен върху възможностите за практическо прилагане на постигнатите по проекта резултати, добри практики и разработените интелектуални продукти в обичайната работа и в последващи проекти на участващите в събитието организации. Бяха представени следните разработени по проекта интелектуални продукти: 
1. „Иновативни обучителни методи за работа с млади хора (14-28г)“ – иновативна методология, насочена към развитие на умения представляващи иновативна съпоставка между дигитални и предприемачески компетенции, отчитаща нуждите на млади хора в неравностойно положение и включваща елементи на дигитални компетенции (DIGCOMP) и предприемачески компетенции (EntreComp);
2. Интерактивна карта „Дигиталните умения за предприемачество“, представляваща дигитално-базиран обучителен инструмент;
3. „Образователна платформа с мобилно приложение“ представляваща интегриран дигитално-базиран обучителен инструмент и интегрираща елементи от методологията „Иновативни обучителни методи за работа с млади хора (14-28г)“ и Интерактивната карта „Дигиталните умения за предприемачество“.
              Повече информация за проведеното мероприятието и разработените продукти може да бъде открита на адрес: https://sssp-youth.space.
 
Информацията и възгледите, изложени в тази публикация са на авторите и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз и/или което и да е лице, действащо от тяхно име могат да носят отговорност за изложената в публикацията информация.


There is no ads to display, Please add some